1 Mar, 2016

Catàlec de Bens i Espais Protegits de Paterna

Tot Poble té un cúmul de caraterístiques pròpies que en el seu conjunt formen la seua identitat.

El Poble que perd el temps o no defén els seus arrels i entenem amb això, la llengua i modismes; la toponímia; llocs i edificis emblemàtics ja per la singularitat, o per la història; així com els seus costums; i salvaguarda el tipisme a l’ús, irremissiblement va perdent la seua Identitat sent un més.

En estos moments la conservació i gestió de la dita Personalitat i Identitat s’ha depositat en alguns tecnòcrates que diuen saber i sense dubte saben,  però no comprenen, no entenen i sobretot no senten, diuen administrar i no saben que, diuen que gestionen i no coneixen el seu valor.

Els polítics i tècnics que gestionen i administren el Patrimoni dels Pobles, la gran majoria no coneixen la Identitat del gestionat ni administrat, “qui no el sent seu no el valora“.

El dia trenta de setembre va acabar el plaç d’exposició al plúblic i al·legacions al “Catalec de Béns i Espais Protegits de Paterna”

A línia seguit adjuntem l’al·legació completa presentada el vint-i-nou de setembre del 2009.