1 Mar, 2016

Catàlec de Bens i Espais Protegits de Paterna

Tot Poble té un cúmul de caraterístiques pròpies que en el seu conjunt formen la seua identitat.

El Poble que perd el temps o no defén els seus arrels i entenem amb això, la llengua i modismes; la toponímia; llocs i edificis emblemàtics ja per la singularitat, o per la història; així com els seus costums; i salvaguarda el tipisme a l’ús, irremissiblement va perdent la seua Identitat sent un més.

En estos moments la conservació i gestió de la dita Personalitat i Identitat s’ha depositat en alguns tecnòcrates que diuen saber i sense dubte saben,  però no comprenen, no entenen i sobretot no senten, diuen administrar i no saben que, diuen que gestionen i no coneixen el seu valor.

Els polítics i tècnics que gestionen i administren el Patrimoni dels Pobles, la gran majoria no coneixen la Identitat del gestionat ni administrat, “qui no el sent seu no el valora“.